سفارش تبلیغ
صبا ویژن

ابوالقاسمخان

به‌نام‌خدا

ابوالقاسم‌خان

فرزند لطفعلی خان ( امیرمفخم) یکی از مالکین عمده- شهرستان اردل- اورگان- ایذه- اندیکا .ابوالقاسم در بین فرزند خوانین- تحصیلکرده اروپا بود؛ زمانی وارد گفتگو و جدال بختیاری قرار گرفت که اولاد ایلخانی (حسینقلی‌خان) از یک طرف و اولادان امامقلی‌‌خان( حاج ایلخان) بر اثر تصاحب قدرت چهارمحال و بختیاری مخالفتهای شدید به وجود آمده بخصوص در سالهای 1321 و 1322 که حقوق بختیاری‌ها بوسیله پهلوی پایمال شده بود. این دو قطب حکومتی عموزاده‌های مخالفتهایشان بیشتر بر روی رسیدن به قدرت بود و هر کدام می‌خواست از نفوذ دیگری بکاهد به هر وسیله‌ای بنابراین از زمان قاجار تا زمان که پهلوی رفته بود از هیچ تهمت  بهمدیگری خودداری نکردند و حکومتها از این درگیری‌ها بود خود استفاده می‌کرد و آنها را به جان هم می‌انداخت

(مثل معروف تفرقه بینداز حکومت کن. ) علت اینکه قاجارها با آن همه بی‌لیاقتی که داشتند از این روش استفاده می کردند

یک سال اولاد حاج ایلخانی بختیاری را غارت می کرد تا به ظل السلطان بدهند تا حکومت بختیاری را بگیرند. سال بعد حکومت معزول و مبلغ از ایلبیگی می گرفتند تا ایلخانی شود و سال بعد با مبلغی حکومت بختیاری به اولادان ایلخانی واگذار می‌شدند.

و بختیاریها به قطب ایلخانی و حاج ایلخانی تقسیم شده بودند یک دست  می گفتند شاد اومد حاج ایلخانی و یک دسته منتظر شاد اومد ایلخانی این روحیه نفاق گاهی با تعصب در بین بختیاریها بوجود آمد و عده‌ای که برای خان بیشتر شمشیر می‌زدند از نظر خوانین نوکران خوبی هستند و آنها را القاب هم می دادند.

از محاکمات ابوالقاسم و مشاهدات عینی اینجانب که در سال 31 کلاس هفتم بودم ابوالقاسم‌خان مردی بود مثل سردار اسعد دوم که بذر آزادگی را همراه با علیمردان خان در بختیاری پاشیدند   انها فقط سهم بختیاری را مطالبه می کرد و برای خودش هم چیزی نمی‌خواستند و معتقد بود که بختیاری در تمام جنگها که بر ایران تحمیل شده حضور داشته در مشروطیت کشته داده حالا یک استان از خود ندارد.

لذا در سال 1331 که در ایران نوعی هرج و مرج بود آمده بود مدعی حقوق بختیاری شد. پس از اینکه به اردل امد از بختیاری ها دعوت کرد همه با او بیعت کردن از راه سرخون ایذه به اندیکا- درگیری با نظامیان بوجود امده ؛ عده کشته شدند . مرحوم محمدنصیر کریمی شهماروند و دوستش شجاعی راکی که در جنگ شرکت داشتند خاطرات زیادی بیان کرده اند اولین کسی که کشته شد ناصر که جوان برازنده سلحشوری بی‌باک بود فرزند کربلایی  راه خدا  کلانتر طایفه غربت کشته شد در این جنگ مرحوم اسماعیل خان الیاسی دشتکی از ناحیه پاه تیر خورد و در اندیکا بعد از یکماه به رحمت ایزدی پیوست .

 در 28 مرداد که کودتا شکست خورد و شاه برگشت.در این زمان تیمور بختیار درجه سرهنگی ؛  فرمانده لشکر 2 زرهی کرمانشاه به طهران امده- شاه بوسیله برای ابوالقاسم‌خان یک امان‌نامه و یک جلد کلام‌اله مجید فرستاد و به ابوالقاسم‌خان وعده داد که به تهران بیایند خواسته‌های شما را برای بختیاری را قبول دارم.

ابوالقاسم‌خان محترمانه  از راه بازفت -  دشتک  - شهرکرد با سرهنگ  تیمور بختیار به تهران آمد. امّا شاه او را فوراً به زندان انداخت محاکمه و اعدام کرد.

سپس سرهنگ تیمور بختیار که با ابوالقاسم  خان عموزاده حق بودند در قبال این خدمت بزرگ به درجه تیمساری سپهبدی و سپس فرمانداری نظامی تهران و ساواک را به دست آورد. که توانست با کشت وکشتار قدرت شاه را استحکام بخشد که اگر خواننده بیشتر می خواهد بداند که سپهبد  تیمور بختیار جه اقداماتی در راستای تثبت خود و شاه نموده است به کتاب (0 سایه سنگین شاه نوشته معتضد رجوع نماید )

اضافه نمایم همسر ابوالقاسم‌خان بختیاری بی بی‌عظیمه دختر سردار جنگ عموزاده سپهبد تیمور  بود.

 ایشان در مبارزات ابوالقاسم‌حضور داشته یکی از شیرزنان تحصیلکرده و مبارز و فرهنگ‌ساز بود. در خاطراتم نوشته‌ام که در سال 1344 با هزینه شخصی و با نظارت اینجانب برای اردل مدرسه‌ای ساخت. یک روز برای گزارش ساختمان بحضور رسیدم گفت ای برادر بختیاری تحصیلکرده- سپهبد بختیاری از پشت  خنجر زده و حال می خواهد اردل از دست ما درآود. چیزی که من مشاهده کردم بر خلاف گفته عده ای که ابوالقاسم به دستور شاه یاغی شد و بعضی هم می‌گویند مخالف مصدق- سپهبد بختیار بود اینها هر‌کدام درست نیست او مدافع بزرگ آزادی و پاسدار حقوق بختیاری بود .

قیام علیمردان‌خان بختیاری علیه رضا شاه

علیمردان‌خان فرزند علیقلی‌ خان چهارلنگ مادرش بی‌بی مریم دختر حسینقلی خان  ایلخانی  علیقی خان پدر مرحوم علیمردان خان از نوادگان محمود صالح چهارلنگ است مادر بی بی مریم ؛  بی‌بی فاطمه دختر علیرضا خان چهارلنگ از طایفه کیانرسی است

در بختیاری بخصوص خوانین بختیاری برای ازدیاد فرزندان هر کدام بیش از 4 زن داشتند و هر کدام از طوایف مختلف به منظور تحکیم قدرت پس از فوت علی‌قلی‌خان صاحب سه فرزند پسر به نامهای 1-...... 2- ممدلی 3- علیمردان‌خان در سن نوجوانی با حمایت دائی هایش سردار اسعد و سردار ظفر به تهران رفت

علیمردان‌خان وقتی به سن 17 سالگی رسید با حمایت بزرگان ایل چهارلنگ آن‌چنان لیاقت شایستگی همچون مادرو دائیش سردار اسعد از خود نشان داد که خیلی زود مطرح شد

در این سن خواسته‌های بختیاری و اینکه هنوز آموزش و پرورش به عمق عشایر چهارلنگ نرفته به حکومت پهلوی معترض بود رضاشاه برای تثبیت قدرت خود نیاز به آرامش داشت لذا سمت ایلخانی ایل چهارلنگ را به او داد و به برادری محمدعلی‌خان مقام ایل‌بیگی چهارلنگ را واگذار کرد.

اما خواسته‌های او بر خلاف خواسته‌های شخصی خوانین بود او همه چیز برای قوم بختیاری  می‌خواست که در سرتاسر تاریخ یا فرمان‌روا بود یا فرمان‌بر؛  بنابراین به این راضی نشد

علیمردان‌خان ابتدا جلساتی با سران و بزرگان بختیاری و بزرگان هفت‌لنگ و چهارلنگ برگزار کرد و خواسته‌های قوم بختیاری را مطرح کرد و فرمود، دَین بزرگ به بختیاری بدهکار تاکنون مزد مواجب کشته‌دادند بزرگترین انقلاب جهان مشروطه را بوجود آورده‌اند اینک مظلوم واقع شده‌اند موقع آن رسید که برای حقوق آنها و توسعه‌یافتگی بختیاری کاری بکنیم و رضاشاه که همانطور که می‌دانید فقط بختیاری را برای تحکیم قدرت می خواهد نه چیز دیگر بنابراین در سال 1308 شمسی علیمردان خان قیام کرد که خواننده کتابهائی که در این باره نوشته شده خوانده‌اند گرچه بختیاریها و حتی   خوانین که در مرکز بودند با او همکاری نکردند ولی شورش علیمردان‌خان در جای جای ایران برخواسته بود و در تیرماه 1308 با آرایش جنگی او در شهرکرد شد

متأسفانه سردار محتشم و مرتضی‌قلی صمصام که از حامیان شاه بود سعی کردند که علیمردان‌خان را متقاعد کنند و با رضا شاه کنار بیاید ولی علیمردان‌خان به نصیحت‌های آنها توجهی نکرد و به آنان گفت شما خودفروختگانی هستید که از زمان قاجار تا به حال به خاطر قدرت و القاب بختیاری را فروختید دور شوید شما را نبینم.

علیمردان‌خان

رضاشاه که در آن زمان با طوایف و عشایر  درگیر بود می خواست به هر نحوی شد علیمردان‌خان را از انقلاب (شورش) بازدارد لذا خوانین را برای منافع خود و  خوانین درباری مثل امیر جنگ سردار ظفر دائی علیمردان‌خان- سردار محتشم و مرتضی‌قلی‌خان پسر دائیش مجدداً به کوهرنگ آمدند تا او را در زمان با توجه به مقتضیات خواهان متوقف‌شدن شورش شدند ولی گرچه به نظر نویسنده نیاز بود که علیمردان‌خان در زمان اول بختیاری به آخرین صلاح‌های مدرن و سپاه ورزیده و چریکی را مهیا می‌کرد بعد به جنگ بالگردها می‌رفت تا شکست نخورد

در هر صورت خوانین دربار نتوانستند او را متقاعد کنند و به جای کمک برای او کارشکنی هم کردند علیمردان شخص بزرگی بود چون در طول حکومت اجداد خود بختیاری ها را مظلوم  می دید قیام کرد ولی شکست خورد

و سرانجام به همراه جمعی از بزرگان بختیاری و جمعی سلحشور واقعی بختیاری در 17 آذر 1313 به حبس و سپس به اعدام محکوم شد در سن 42 سالگی

از جمله افرادی که به اعدام محکوم شدند

1-آ ابراهیم صالحی (ممصالح) 2- آمال گرد اورک (شالو) 3-آ پنجعلی اولادابولی ( اورک اولاد حاجعلی 4-آقا رحیم برون (برون) 5-مرتضی خان صالحی ( ممصالح) 6- آ علی خون گوروی 7- آ اله‌کرم بابا (حونه بابا)

 


نمونه آراء عمل منافی عفت

   رای صادره و اسامی اختیاری است  تعلق به کسی ندارد

 

شماره دادنامه : 76899 شماره پرونده: 70305 تاریخ: 20/1/1391


((فلا تتبعوا الهوی ان تعدلوا))

شعبه  دادگاه عمومی جز ایی دادگستری شهرستان لرگان

         

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شکات : خانم فریبده امیدی  فرزند امیر  ساکن لردگان جنب بانک سپه

متهم : سامان اردشیری     فرزند عسگر  به آدرس چهارراه  دادگستری جنب بانک سپه

اتهام : ورود به عنف ؛عمل منافی عفت

در تاریخ 27/6/1390 دایــره مبارزه با مفاسد اجتماعی شهرستان   به دادگستری همان مــحل گزارش می دهد که شخصی بنام سامان اردشیری     فرزند عسگر  35 ساله مجرد اهل و ساکن لردگان چهارراه دادگستری جنب بانک سپه به دفتر نمایندگی پاسارگاد مراجعه نموده است  و اقدام به هتک حرمت  و حمله به شاکیه جهت اعمال منافی عفت می نماید که بوسیله مقاومت شاکیه و تماس با فوریت های پلیسی متهم دستگیر و به مرکز دایر مفاسد اجتماعی شهرستان انتقال داده می شود تحقیقات به عمل آمده  توسط اداره آگاهی اداره مبارزه با مفاسد اجتماعی از متهم چنین اظهار می دارد  موارد اتهامی تهمت محسوب می گردد اولا"  ورود اینجانب به محل کار شاکیه نمی تواند موید موضوع ورود به عنف باشد از طرفی باز بودن درب های دفتر نیز خود موید حضور اشخاص برای امورات اداری و بعضا" در راستای خدمات احتماعی است ثانیا" اقدامی در راستای منافی عفت وجودنداشته و گزارش پزشکی نیز موید همین مطلب می باشد . بنده به هیچ وجه ممکن با زور وارد حریم شاکیه نشده بلکه نتیجه اقدام اینجانب ؛ ناشی از ضرب و شتم شاکیه به منظور دفاع بوجود نیامده و یادر گزارش پزشک قانونی اشاره نشده است و نوع برخورد وپوشش ایشان نیز مبنی بر رفتار شاکیه در حال حاضر نیز می تواند برای دادگاه موثر باشد و تلفن های صورت گرفته خود دلیلی بر سابقه همکاری اینجانب دارد دادگاه پس از استعلام از اداره مخابرات وبا در نظر گرفتن پیام های ردو بدل شده به شماره تلفن های 091220205 مربوط به متهم و شماره90346547890 مربوط به شاکیه دلالت بر همکاری دارد و موضوع ورود به عنف به زور بمنظور تجاوز به شاکیه راوارد ندانسته و در این خصوص حکم بر برائت متهم صادر می نماید در خصوص عمل منافی عفت( زنا )   مستلزم چهار بار اقرار صریح و یا شهادت چهار مرد عادل می باشد که به لحاظ انکار شاکی از عمل منافی عفت صرفنظر از گذشت شکات و عدم تحقق و کفایت ادله برای اثبات عمل زنا ( چهار بار اقرار و یا شهادت چهار مرد عادل )   به استناد ماده 177 قانون ایین دادرسی کیفری به لحاظ مکره بودن در انجام عمل زنا تبرئه می نماید به طور ادلی رابطه های غیر شرعی مادون     آن ها نیز ارتباط نامشروع به حساب نمی آید.دادگاه ار تکاب جرم انتسابی از سوی  نامبردگان را محرر ز ندانسته و مستندأ به ماده 37قانون اساسی  تبرئه می نماید رأی صادره حضوری است و ظرف مدت بیست روزپس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظراستان  می باشد.

                      

رئیس شعبه دادگاه  عمومی جزایی شهرستان اردگان